PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


14.05.2009 w Poznaniu odbyło się pierwsze Wielkopolskie Forum Finansowe dla Przedsiębiorców

Spotkanie zostało zorganizowana przez Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Spółdzielczą Grupę Bankową. W trakcie forum omówione zostały  możliwości wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców w czasie spowolnienia gospodarczego.

 

Podczas forum przedsiębiorcy mieli okazję wysłuchać m.in.: Adama Szejnfelda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, Arkadiusza Lewickiego, Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP.

Na forum zostały poruszone kluczowe kwestie dotyczące wsparcia biznesu przez rząd oraz kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorcom. Rząd zapewnił, iż chce wesprzeć polskich eksporterów, a w szczególności tych, którzy wysyłają swoje produkty do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. W związku z tym Bank Gospodarstwa Krajowego zamierza udzielać kredyty dla podmiotów zagranicznych, które będą kupować polskie produkty.

Na spotkaniu forum obecny był Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich. Obok wystąpienia dyrektora Lewickiego uczestnicy mogli zapoznać się z ulotkami promującymi Program CIP.