PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


28 kwietnia 2009 r. - Konferencja 'Innowacyjność a atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski'

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zorganizowała w dniu 28 kwietnia 2009 roku konferencję "Innowacyjność a atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski". Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w panelu dyskusyjnym ekspertów, który został zaplanowany w ramach konferencji.

Podczas konferencji zaprezentowany został raport Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej "Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski. Atrakcyjność regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych". Opracowanie wykazało, że polskie województwa są silnie zróżnicowane pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, która w dużej mierze zależy od zagospodarowania przestrzennego i zaawansowania procesów urbanistycznych.

W panelu dyskusyjnym "Innowacyjność a atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski" udział wzięła Pani Magdalena Małachowska, Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP. Przedstawiła uczestnikom konferencji mechanizmy i systemy wsparcia dostępne w ramach komponentu "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu CIP.