PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej – Poznań, 19 -20 maja 2009

Zorganizowany przez Polską Izbę Energii Odnawialnej, I Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej odbywający się w Poznaniu w dniach 19-20 maja br,  zgromadził kilkaset osób zaangażowanych w problematykę ekologicznego wytwarzania, eksploatacji  i finansowania inwestycji energetyki odnawialnej. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele administracji państwowej
 i samorządowej, z ministrem środowiska prof. Maciejem Nowickim na czele. Udział wzięło licznie reprezentowane środowisko naukowe, finansowe, instytucje doradcze oraz przede wszystkim inwestorzy polscy i zagraniczni.
W trakcie sesji plenarnych, paneli, konferencji  tematycznych, stolików eksperckich oraz targów możliwe było uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące perspektyw rozwoju i finansowania rynku OZE w dobie światowego kryzysu i spowolnienia gospodarczego w Polsce.
Wśród licznych konferencji  odbywających się w ramach Kongresu, w części plenarnej odbył się panel ekonomiczny z udziałem Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa ZBP, który przedstawił aktualne możliwości i potrzeby sektora bankowego, związane również z rozwojem rynku OZE. Pośród konferencji tematycznych  znaczącym wydarzeniem była  współorganizowana przez Związek  Banków Polskich, konferencja pt. Finansowanie energetyki odnawialnej w dobie spowolnienia gospodarczego  moderowana przez Arkadiusza Lewickiego, Dyrektora KPK CIP przy ZBP w ramach której zaprezentowano aktualne możliwości sektora finansowego w zakresie finansowania i zabezpieczania inwestycji OZE. W konferencji wystąpili m.in. BOŚ SA, Europejski Bank Inwestycyjny , Gospodarczy Bank Wielkopolski – Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Europejski Fundusz Leasingowy SA. 
W czasie Kongresu zorganizowane było stoisko informacyjno Związku Banków Polskich oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP” na którym informowano o instrumentach finansowych dla firm oraz formach wsparcia ekoinnowacji.