PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


II Forum Funduszy Europejskich – 7 - 8 maja 2009 r. na Placu Zamkowym i w Zamku Królewskim w Warszawie

Podczas II Forum Funduszy Europejskich, na Zamku Królewskim odbyły się panele tematyczne poświęcone m.in. możliwościom, jakie stwarzają Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców i samorządów. Miały miejsce także uroczyste gale wręczenia nagród laureatom konkursów organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: EUROLIDER 2009 oraz „Polska pięknieje. 7 cudów Funduszy Europejskich”.

 

W ciągu pierwszego dnia Forum (7 maja) odbyły się liczne panele tematyczne z udziałem ekspertów, w tym spotkania dotyczące problematyki gospodarczej.
W pierwszym panelu „Zewnętrzne mechanizmy wsparcia beneficjentów Funduszy Europejskich w czasach spowolnienia gospodarczego” tematem przewodnim  był dostęp do finansowania zewnętrznego dla beneficjentów. W szczególności, paneliści skoncentrowali się na roli sektora bankowego w finansowaniu inwestycji realizowanych z Funduszy Europejskich, polityce kredytowej banków w dobie osłabienia koniunktury oraz pozostałych instrumentach finansowych dla MŚP. W panelu tym uczestniczył Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes ZBP.

 Ponadto w części poświęconej problematyce gospodarczej odbyły się panele:
• „Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego”
• „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w czasie spowolnienia gospodarczego – szanse i wyzwania”


Druga część paneli tematycznych I dnia Forum poświęcona była Funduszom Europejskim dla samorządów.


W piątek, 8 maja rząd przedstawił raport na temat wykorzystania pieniędzy z UE i wyróżni „Euroliderów”. Laureaci konkursu to osoby, które nadają naszemu europejskiemu sukcesowi ludzki wymiar, niejednokrotnie bezinteresownie angażując swój wysiłek i energię by umożliwić lokalnym społecznościom skorzystanie z wielkiej szansy jaką są Fundusze Europejskie. Nagrody zwycięzcom konkursu wręczyła minister Elżbieta Bieńkowska podczas uroczystej gali w Arkadach Kubickiego.

Równolegle do paneli odbywających się na terenie Zamku Królewskiego, na Placu Zamkowym dla wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy europejskich zorganizowane było miasteczko informacyjne funduszy unijnych z ponad 80 stoiskami wystawienniczymi, wykłady otwarte oraz kino Funduszy Europejskich.

W miasteczku informacyjnym stoisko swoje miał również Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) – Instrumenty Finansowe dla MŚP. 

 

Więcej informacji o II Forum Funduszy Europejskich znajdziecie Państwo na stronie http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Strony/Funduszowy_Plac_Zamkowy_300409.aspx