PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


15-17 kwietnia 2009 r. - Europejski Kongres Gospodarczy 2009


Europejski Kongres Gospodarczy 2009 rozpoczął się 15 kwietnia 2009 roku. To największe wydarzenie gospodarcze tego roku w Europie Środkowej i Wschodniej zainaugurowali: premier Donald Tusk, prof. Jerzy Buzek - przewodniczący komitetu organizacyjnego, Danuta Hübner - komisarz UE ds. polityki regionalnej, prof. Leszek Balcerowicz oraz, w wystąpieniu multimedialnym, José Manuel Barroso - przewodniczący Komisji Europejskiej. Debaty pierwszego z trzech dni Kongresu dotyczyły kryzysu gospodarczego i pakietu klimatyczno-energetycznego.

Sesja plenarna Kongresu zgromadziła łącznie ponad 30 prelegentów, którzy uczestniczyli w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy z nich "Finanse / Ekonomia" dotyczył światowego kryzysu finansowego, jego konsekwencji dla europejskiej gospodarki, a także planów zminimalizowania jego skutków. Podczas drugiego z bloków tematycznych "Polityka Energetyczna Unii Europejskiej" poruszano tematy takie, jak pakiet energetyczno - klimatyczny, bezpieczeństwo energetyczne czy europejski rynek energii.


16 kwietnia 2009 roku - drugiego dnia Kongresu - tematy, jakie poruszali prelegenci w głównej mierze dotyczyły kwestii pakietu klimatycznego, innowacji w obronie klimatu oraz szeroko komentowanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto dyskutowano o poszczególnych sektorach gospodarki europejskiej, jak: motoryzacja, sektor chemiczny, lotnictwo, infrastruktura i transport.
Oprócz komisarza Janeza Potočnika, wśród prelegentów uczestniczących w poszczególnych sesjach tematycznych znaleźli się także m.in. Adam Szejnfeld - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Maria Elżbieta Orłowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jerzy Buzek - przewodniczący komitetu organizacyjnego Kongresu.

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich wziął tego dnia udział w Sesji "Platformy i inicjatywy technologiczne". W ramach panelu omawiana była problematyka strategii Unii Europejskiej w obszarze innowacji ze szczególnym uwzględnieniem Europejskich Platform Technologicznych, współpracy nauki z przemysłem, transferu technologii oraz Polskich Platform Technologicznych.


Podczas ostatniego dnia Kongresu - 17 kwietnia 2009 roku - jednym z najważniejszym wydarzeń była Inauguracja programu Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego. Wspólnota Wiedzy i Innowacji to międzynarodowe porozumienie uczelni, instytutów i firm koordynowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) z siedzibą w Budapeszcie.
Na sesjach tematycznych tego dnia Kongresu prelegenci dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w górnictwie, innowacyjnych centrach usług opartych na wiedzy oraz branżach: nieruchomości, hutniczej oraz transportowej. W panelach poświęconych finansom oraz społeczeństwu informacyjnemu udział wzięła Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego oraz w wystąpieniu multimedialnym Viviane Reding - komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" działający przy Związku Banków Polskich objął rolę Partnera Sesji "Finanse", która odbyła się 17 kwietnia 2009 roku. W ramach panelu dyskutowane były kwestie możliwości pozyskania kapitału na rozwój w obliczu trwającego obecnie kryzysu oraz istotna rola funduszy europejskich. W gronie prelegentów Sesji zasiedli Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich oraz Arkadiusz Lewicki - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP".

Prelegenci i uczestnicy Sesji "Finanse" mogli także odwiedzić stanowisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" i zapoznać się z materiałami oraz broszurami informacyjnymi dotyczącymi możliwych form i mechanizmów wsparcia przewidzianych w komponencie "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu CIP.


Europejski Kongres Gospodarczy 2009 odbywał się jednocześnie w kilku katowickich obiektach m.in. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej, salach Hotelów Monopol i Qubus oraz Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5