PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


12.05.2009 - Konferencja 'Rozwój firm innowacyjnych w Polsce. Szanse i bariery'

12 maja w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się konferencja „Rozwój Innowacyjnych firm w Polsce. Szanse i bariery”, której współorganizatorem był Związek Banków Polskich.
 
W konferencji udział wzięli m.in. Adam Szejnfeld, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Emannuel Berck, Dyrektor Działu Rozwoju Polityki na rzecz MŚP w Komisji Europejskiej, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich oraz Małgorzata Krzysztoszek, Dyrektor w PKPP Lewiatan.

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych zagadnień poświęconych rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności, uczestnicy dyskusji panelowych koncentrowali się na zmianach w otoczeniu prawnym sektora oraz diagnozie rynku produktów innowacyjnych w Polsce, wymieniając doświadczenia i próbując odpowiedzieć na pytania w jaki sposób stymulować rozwój innowacyjności.
 
Istotnym punktem konferencji był blok poświęcony finansowaniu innowacyjnej działalności przedsiębiorstw, podczas którego zebrani mogli zapoznać się z punktem widzenia Komisji Europejskiej, programem wsparcia publicznego oraz propozycją banków i funduszy pożyczkowych. O roli rozwoju finansowania innowacji w MŚP mówił Emannuel Berck, Dyrektor Działu Rozwoju Polityki na rzecz MŚP w Komisji Europejskiej. Głos zabrali również m. in. Norbert Jeziolowicz, Dyrektor w Związku Banków Polskich mówiący o roli banków w finansowaniu innowacji oraz Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP, komponentu Instrumenty Finansowe dla MŚP, mówiący o finansowaniu innowacji przez inne instytucje, w tym Program CIP. 

Prezentacje z panelu dotyczącego finansowania innowacji znajdują się w zakładce ‘Baza dokumentów dotyczących CIP’

Podczas konferencji wiele organizacji wspierających innowacje w MŚP wystawiło swoje stoiska promocyjne, w tym "infopoint" Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP.

Konferencja zostałą sfinansowana ze środków Unii Europejskiej