PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


5 maja 2009 r. - Wrocław

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu „Inteligentna Energia – Program dla Europy”, przy współpracy z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska we Wrocławiu organizuje Dzień Informacyjny na temat możliwości finansowania projektów w ramach tego programu.

 

„Inteligentna Energia – Program dla Europy” jest programem europejskim wspierającym działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:

  • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
  • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
  • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Dzień Informacyjny odbędzie się 5 maja 2009 roku we Wrocławiu, o godz. 10:00 w Sali Czarnej w Hotelu Tumskim, Wyspa Słodowa 10.

 

Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:

  • warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,
  • zasad finansowania,
  • zasad wypełniania wniosków,

jak również podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 30 kwietnia 2009 roku faksem na numer: (022) 626 09 11 lub elektronicznie na adres e-mail: kpkcip_iee@kape.gov.pl. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie www.cip.gov.pl oraz www.cieplej.pl.

 

Mamy nadzieję, iż zaproponowane tematy spotkają się z Państwa zainteresowaniem i przybędą Państwo na nasze seminarium.

 

Do pobrania:

Program spotkania (w formacie pdf)

Karta zgłoszeniowa (w formacie doc)