PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


W dniu 6 kwietnia 2009 r. w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Finansowe

Zorganizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych - inwestorów kapitałowych, funduszy wysokiego ryzyka i jednostek badawczo-rozwojowych było jednym z pierwszych o takiej randze w Małopolsce.
Wśród najważniejszych tematów dyskusji znalazły się m.in. kwestie rządowej polityki rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej kraju, problem kryzysu finansowego w kontekście dostępności kapitału na inwestycje oraz wyzwania dla sektora bankowego.
Udział w wydarzeniu wziął Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki i omówił rządową politykę rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej kraju.
Źródła obecnego światowego kryzysu gospodarczego przeanalizował prof. Jan Czekaj z Rady Polityki Pieniężnej.
Działania funduszu funduszy jakim jest Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. przedstawił p. Marek Dietl.
Sektor bankowy reprezentowała Marzena Piszczek, Przewodnicząca
Spotkanie było także okazją do przedstawienia wzajemnych zależności giełdy i gospodarki, a omówienia tego tematu dokonał dr Wiesław Bury, Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Krakowie.
Dotacje na badania i rozwój oraz innowacyjne inwestycje omówiła Aneta Wilmańska, Vice-prezes PARP. Licznie zgromadzeni  na sali przedsiębiorcy skorzystali z okazji i zadali wiele pytań dotyczących działania Agencji w zakresie dotacji dla firm.

W trakcie Forum, Prezes Krzysztof Krzysztofiak, zaprezentował nowo powstały w MARR S.A. fundusz kapitałowy typu zalążkowego, którego celem jest finansowanie szerokiej działalności gospodarczej, opartej na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i zastosowaniu najnowszych technologii badawczych.
W Forum uczestniczył przedstawiciel KPK, który przekazał uczestnikom informację o komplementarnym źródle zasilenia kapitałowego funduszy podwyższonego ryzyka jakim jest Program CIP 2007-2013, z dostępnym instrumentem inwestycji kapitałowych GIF.