PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


22 kwietnia 2009 r. - Warszawa

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu „Inteligentna Energia - Program dla Europy" organizuje cykl Dni Informacyjnych na temat możliwości finansowania projektów w ramach tego programu.

„Inteligentna Energia - Program dla Europy" jest programem europejskim wspierającym działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:

-          poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,

-          promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,

-          promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Pierwszy z Dni Informacyjnych odbędzie się 22 kwietnia 2009 roku w Warszawie, o godz. 10:00 w Ministerstwie Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, sale A i B.

Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:

-          warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,

-          zasad finansowania,

-          zasad wypełniania wniosków,

jak również podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

Gościem specjalnym spotkania będzie pan Olivier Pastre z Agencji Zarządzającej Programem CIP w Brukseli (EACI).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 16 kwietnia 2009 roku faksem na numer: (022) 626 09 11 lub elektronicznie na adres e-mail: kpkcip_iee@kape.gov.pl. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Jednocześnie wszystkich tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu w Warszawie zapraszamy serdecznie na pozostałe dni informacyjne, które odbędą się:

-          29 kwietnia w Gdańsku

-          5 maja we Wrocławiu

-          6 maja w Poznaniu.

Mamy nadzieję, iż zaproponowane tematy spotkają się z Państwa zainteresowaniem i przybędą Państwo na nasze seminarium.

 

Do pobrania:

Program spotkania (w formacie pdf)

Karta zgłoszeniowa (w formacie doc)