PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


11-13 marca 2009 r. - II Międzynarodowe Forum 'Zarządzanie własnością intelektualną - kluczem do konkurencyjnej gospodarki'

II Międzynarodowe Forum "Zarządzanie własnością intelektualną - kluczem do konkurencyjnej gospodarki" odbyło się w dniach 11-13 marca 2009 roku w Warszawie. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w panelu ekspertów sesji "Fabryka wynalazków" ("Short Pitch Competition") organizowanej w pierwszym dniu Forum - 11 marca 2009 roku.

Forum miało na celu ułatwienie przepływu informacji o nowych pomysłach i wynikach badań ze środowiska naukowego do przedsiębiorstw. Budowanie powiązań nauki z biznesem sprzyja transferowi i komercjalizacji własności intelektualnej. Procesy te dzięki tworzeniu nowych wartości mają wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Pierwszego dnia Forum - 11 marca 2009 roku - w budynku Centrum Bankowo-Finansowego odbyło się Sympozjum Edisona-Łukasiewicza. W ramach Sympozjum przeprowadzone zostały 3 sesje "Fabryki wynalazków" ("Short Pitch Competition"), w czasie których wynalazki i innowacje gotowe do wdrożenia zaprezentowane zostały panelom ekspertów i inwestorów. W panelu ekspertów udział wzięła Pani Magdalena Małachowska, Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP.

Uczestnicy Sympozjum mogli odwiedzić stanowisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", na którym dostępne były materiały i broszury informacyjne na temat dostępnych w ramach Programu CIP instrumentów i mechanizmów finansowych skierowanych do MŚP.

12 marca 2009 roku (drugiego dnia Forum) odbyły się 4 równoległe Sympozja Einsteina-Smoluchowskiego na czterech warszawskich uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Ostatniego dnia - 13 marca 2009 roku - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miały miejsce dwie Oxford Union Debates - pierwsza poświęcona technologiom, druga - przywództwu.