PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


19 lutego 2009 r. - Gala Konkursu 'Innowator Mazowsza 2008'

19 lutego 2009 roku odbyła się Gala Konkursu "Innowator Mazowsza 2008" - ogłoszone zostały wyniki konkursu oraz nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w zaplanowanym w ramach Gali panelu dyskusyjnym dotyczącym roli jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu innowacyjności oraz znaczeniu innowacyjności dla rozwoju gospodarczego regionu.

Konkurs "Innowator Mazowsza 2008", objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, realizowany był w dwóch kategoriach: "Innowacyjny Młody Naukowiec" i "Młoda Innowacyjna Firma". Celem przedsięwzięcia było pobudzenie aktywności przedstawicieli środowiska naukowego oraz sfery biznesu przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości pro-innowacyjnej obywateli Województwa Mazowieckiego.

Gala Konkursu odbyła się w Novym Kinie Praha w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.