PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


W dniu 25 lutego 2009 r. we Wrocławiu odbyła się druga już z kolei konferencja dla przedsiębiorców pt. „Innowacyjni na Start; fundusze unijne 2009”

W dniu 25 lutego 2009 r. we Wrocławiu odbyła się druga już z kolei konferencja dla przedsiębiorców pt. „Innowacyjni na Start; fundusze unijne 2009”, zorganizowana przez Gazetę Prawną.
Celem było dostarczenie przedsiębiorcom bieżących informacji o możliwościach współfinansowania projektów ze środków UE. Zostały przedstawione działania Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Praktyczne podejście do finansowania planów rozwoju firmy z udziałem środków unijnych przedstawił reprezentant  firmy konsultingowej Management & Consulting Group Sp. z o.o.
Podczas konferencji znalazło się też miejsce na zaprezentowanie możliwości bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców działających w sektorze badań i rozwoju, w ramach 7 Programu Ramowego.
Pośrednie wsparcie dla firm z grupy małych i średnich przedsiębiorstw(MŚP), za pośrednictwem instytucji finansowych,  możliwe będzie w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) w komponencie „Instrumenty finansowe dla MŚP”. Filozofię działania tych instrumentów przedstawił ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP”. W materiałach konferencyjnych uczestnicy otrzymali również materiał promocyjny dotyczący Programu CIP, a w szczególności - możliwego, pośredniego wsparcia dla MŚP.