PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


19 lutego 2009 r - Konferencja - Udziału banków w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej w okresie zmian wywołanych spowolnieniem gospodarczym

W dniu 19 lutego 2009 r. w warszawskim Klubie Bankowca odbyła się konferencja nt. udziału banków w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej w okresie zmian wywołanych spowolnieniem gospodarczym. Konferencję prowadzili minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz prezes Związku Banków Polskich  Krzysztof Pietraszkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli prezesi wielu banków zrzeszonych w ZBP oraz przedstawiciele zespołów odpowiedzialnych w bankach za współfinansowanie projektów unijnych.
Środowisko bankowe przedstawiło szereg barier w systemie absorpcji środków UE, mających wpływ na udział banków w tym procesie. Przedstawiono też postulaty dotyczące usprawnienia procedur finansowania projektów z udziałem funduszy unijnych. W opinii minister E. Bieńkowskiej szczególnej uwadze powinna podlegać sprawa środków własnych przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przygotowanych projektów z finansowym udziałem funduszy europejskich. Umożliwienie przez ministerstwo rozwoju regionalnego zaliczkowego finansowania projektów ze środków UE musi iść w parze z większą gotowością banków do kredytowania tych  projektów.
Prezes ZBP K. Pietraszkiewicz podkreślał, że banki nie wycofały się z finansowania projektów unijnych, a przeciwnie, jest coraz więcej banków zainteresowanych udziałem w procesie absorpcji.
W czasie spotkania pojawiła się propozycja utworzenia specjalnego zespołu ekspertów do spraw usprawnienia wykorzystania środków unijnych.
Z kolei minister E. Bieńkowska zapewniła, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z uwagą analizuje bariery w finansowaniu projektów przygotowywanych przez przedsiębiorców, sygnalizowane przez banki, i propozycje uproszczeń procedur oraz zapewnienia szerszego dostępu do środków UE włącza w akcję „Proste Fundusze”. Dotychczas ministerstwo wprowadziło już pakiet usprawnień i uproszczeń w systemie wdrażania funduszy UE.
W spotkaniu uczestniczył także Arkadiusz Lewicki - dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP”. W czasie spotkania zorganizowany był stolik ekspercki KPK i dla licznie zgromadzonych przedstawicieli banków dostępne były materiały promujące  Program CIP 2007-2013, a w szczególności  komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP”, skierowane bezpośrednio do instytucji finansowych.