PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


11 lutego 2009 r. - Konferencja "Oddziaływanie polityki spójności na stabilność makroekonomiczną kraju"

Spotkanie poświęcone było tematyce wpływu polityki spójności na sytuację makroekonomiczną, w kontekście obserwowanego spowolnienia rozwoju gospodarczego kraju. Dotyczyło również wpływu funduszy unijnych na główne wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą ustalania spełniania kryteriów konwergencji z Maastricht oraz wpływu polityki spójności na stan finansów publicznych.

Konferencję otworzyła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako instytucja odpowiedzialna za implementację środków Unii Europejskiej dostępnych w ramach polityki spójności podjęło szereg działań mających na celu łagodzenie skutków światowego kryzysu ekonomicznego. Środki Unii Europejskiej będą wykorzystywane do podtrzymania poziomu nakładów inwestycyjnych przede wszystkim w obszarach związanych z rozwojem infrastruktury drogowej i środowiskowej, nakładami na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, badaniami i rozwojem oraz łagodzeniem skutków szybkiego wzrostu bezrobocia koniunkturalnego w gospodarce.