PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja prasowa inaugurująca Program CIP

29 listopada 2007 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 - 2013 (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 - CIP). W konferencji, oprócz reprezentacji Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki,  udział wzięły delegacje Krajowych Punktów Kontaktowych z prezentacjami czterech programów szczegółowych, stanowiących komponenty Programu Ramowego CIP.