PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


29.01.2009 - Innowacyjni na start - Fundusze unijne dla przedsiębiorców w 2009 roku

Konferencja „Innowacyjni na START; fundusze unijne 2009” została zorganizowana w Warszawie w dniu 29.01.2009 r. przez Gazetę Prawną, pod patronatem: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP”. Wzięło w niej udział ok. 150 przedsiębiorców zainteresowanych możliwościami wsparcia ich firm ze środków unijnych, dostępnych w ramach programów na poziomie krajowym. Konferencja miała charakter szkoleniowy.  Przedstawiciel PARP przedstawił szereg działań w ramach PO IG skierowanych do przedsiębiorców. Związek Polskiego Leasingu  zaprezentował zalety leasingu w finansowaniu potrzeb przedsiębiorców. Przedstawiciele firmy konsultingowej PWB Sp. z o.o. omówili praktyczne aspekty sporządzania wniosku o dotację w ramach dz. 4.4. PO IG oraz na szkolenia w ramach PO KL.
Druga część konferencji poświęcona była finansowaniu projektów realizowanych przez przedsiębiorców oraz możliwym zabezpieczeniom kredytów oferowanym przedsiębiorcom przez bank BGK.
Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP” przedstawił instrumenty dostępne dla instytucji finansowych w ramach Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji, w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Ponadto w czasie trwania konferencji dostępny był stolik ekspercki z materiałami promującymi Program CIP oraz komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP”.