PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


26 stycznia 2009 r. - Debata: Banki Spółdzielcze w dobie spowolnienia gospodarczego

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w debacie "Banki Spółdzielcze w dobie spowolnienia gospodarczego", która odbyła się 26 stycznia 2009 roku w Klubie Bankowca w Warszawie.

W ramach panelu "Nowe możliwości biznesowe dla bankowości spółdzielczej - nowe programy rządowe uruchamiane w ostatnim okresie" Pani Magdalena Michalik, Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP, przedstawiła uczestnikom komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP", ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów finansowych skierowanych do banków zrzeszających i spółdzielczych. Zaprezentowane zostały także ogólne informacje o genezie, budowie i celach Programu CIP.

Podczas spotkania zorganizowane było stanowisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", na którym uczestnicy debaty mogli otrzymać dodatkowe materiały informacyjne na temat dostępnych w komponencie mechanizmów finansowych.