PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Seminarium „Nowe instrumenty finansowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współpracy z bankami”

W dniu 16 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich banków i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) ws. współpracy w zakresie nowych instrumentów finansowych, a także programu działań antyrecesyjnych EBI na najbliższe lata. Spotkanie było zorganizowane przez Związek Banków Polskich.

 Kredyty EBI wspierają realizację inwestycji naukowych i innowacyjnych,  zgodnie ze strategią lizbońską UE zakładającą przekształcenie Europy w najbardziej innowacyjny i konkurencyjny region na świecie.
Europejski Bank Inwestycyjny w ostatnim czasie zwiększył swoje możliwości w zakresie finansowania badań i rozwoju wprowadzając wraz z Komisją Europejską program finansowania oparty na podziale ryzyka (Risk-Sharing Finance Facility - RSFF), który jest nowym, innowacyjnym instrumentem finansowania projektów innowacyjnych o wyższym profilu ryzyka niż profil ryzyka jego głównego portfela kredytowego. Komisja Europejska dzieli się ryzykiem kredytowym operacji EBI, który może bezpośrednio kredytować projekty lub udzielać gwarancji dla kredytów udzielonych przez inne instytucje  finansowe. Europejski Bank Inwestycyjny jest także poważnie zaangażowany w akcję antyrecesyjną na terenie Unii Europejskiej. W ramach przyjętego pakietu antykryzysowego Bank przewiduje w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększenie akcji kredytowej o 30 mld euro. Środki te będą udostępniane za pośrednictwem banków komercyjnych. Jednocześnie EBI uprościło procedury związane z udzielaniem kredytów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw, co zwiększy ich dostępność.

Polskie banki są zainteresowane instrumentami nowoczesnej inżynierii finansowej oferowanymi przez EBI oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) tak w ramach działań własnych tych instytucji jak i specjalnych programów wspólnotowych, np. Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) czy też 7.Programu Ramowego.
W spotkaniu wzięło udział ok. 60 przedstawicieli wszystkich rodzajów banków (komercyjnych, spółdzielczych oraz Banku Gospodarstwa Krajowego).

W trakcie seminarium dostępny był stolik ekspercki zorganizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP” promujący instrumenty oferowane w ramach CIP instytucjom finansowym.