PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


I Forum samorządowo – bankowe, Poznań , 23.01.2009 r.

O pozytywnym wpływie funduszy gwarancyjnych i poręczeniowych na rozwój przedsiębiorczości rozmawiali w Poznaniu 23 stycznia 2009 r. samorządowcy, bankowcy i przedsiębiorcy podczas I Forum Samorządowo-Bankowego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Rozważania zostały uzupełnione przez eksperta Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP”. Joanna Dąbrowska omówiła możliwości jakie Program CIP otwiera przed instytucjami finansowymi działającymi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.
Wielkopolska przygotowuje się do uruchomienia dwóch mechanizmów finansowych JEREMIE i JESSICA, wspierających innowacyjną gospodarkę, na które w budżecie województwa zarezerwowano około 500 milionów złotych. Etapy wdrażania tych instrumentów zostały przedstawione w czasie I Forum.