PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


VIII FORUM Korporacyjne w dniu 10 grudnia 2008 r.

Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego to przewodni temat VIII Forum Korporacyjnego, które miało miejsce 10 grudnia 2008 r. w Hotelu Novotel w Warszawie. Organizatorami Forum, które swoim patronatem objęło Ministerstwo Gospodarki, są Związek Banków Polskich i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Forum Korporacyjne jest doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych spostrzeżeń i pierwszych doświadczeń przedsiębiorców i bankowców związanych z aktualną sytuacją gospodarczą oraz zasygnalizowania kierunków przyszłych działań w odpowiedzi na zmieniające się warunki makroekonomiczne. Polska gospodarka nie jest samotną wyspą i z pewnością skutki amerykańskiego kryzysu będą dla niej odczuwalne. Trzeba jednak zrobić wszystko, aby zminimalizować ich wpływ na sferę realną. Spotkanie na Forum stwarza możliwość wymiany poglądów co do metod przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu, identyfikacji barier działalności przedsiębiorstw w trudniejszych warunkach gospodarczych i wypracowaniu sposobów ich przełamywania.
 
Wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli środowisk finansowych, przedsiębiorców, bankowców i administracji znaleźli się m.in. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes PARP Danuta Jabłońska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, Stefan Kawalec, Krzysztof Rybiński i Zbigniew Jakubas.
W zaplanowanych na 10 grudnia blokach dyskusyjnych Forum, uczestnicy podejmowali także tematykę prognoz na temat wpływu kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego na finansowanie przedsiębiorstw w Polsce, przygotowania przedsiębiorców do recesji i ich oczekiwań wobec rynku finansowego, a także sposobów finansowania działalności, metod odbudowy zaufania i zwiększenia bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym.
W czasie VIII Forum, swoje stoisko informacyjne miał Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP”.  Dyrektor KPK Arkadiusz Lewicki przedstawił możliwości  jakie przed polskimi instytucjami finansowymi otwiera komponent Programu CIP zawierający ofertę skierowana właśnie dla nich, w postaci  np. systemu gwarancji UE oraz inwestycji kapitałowych w fundusze  podwyższonego ryzyka Seed i VC. Aktywny udział polskich instytucji finansowych w Programie CIP w perspektywie finansowej 2007-2013 może zapewnić szerszy dostęp do finansowania innowacyjnych małych i średnich firm, o dużym potencjale wzrostu.