PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


11 grudnia 2008 r. - XIV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MŚP

11 grudnia 2008 roku odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Innowacyjność, e-biznes, promocja eksportu - szansą rozwoju firmy poprzez dotacje 2007-2013" pod honorowym patronatem Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja odbyła się w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, a jej głównym organizatorem była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Tegoroczne Forum poświęcone było dotacjom unijnym przewidzianym dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw na lata 2007-2013. Tematyka obejmowała: uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w Polsce, efektywne wykorzystywanie funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz finansowanie działalności gospodarczej.
W ramach Sesji Głównej Forum, Pani Magdalena Michalik, Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP, szczegółowo przedstawiła uczestnikom komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu CIP. Zaprezentowane zostały ogólne informacje o genezie, budowie i celach Programu CIP. Szczegółowo omówiono dostępne w ramach Programu instrumenty finansowe, których Beneficjentami Końcowymi są firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uczestnicy XIV Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego MŚP mogli także odwiedzić zorganizowane w ramach Forum stanowisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP i porozmawiać z Ekspertem o możliwościach wsparcia MŚP przewidzianych w komponencie "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu CIP.