PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


17-18 listopada 2008 r. - Konferencja funduszy pożyczkowych i poręczeniowych "Systemowe usługi finansowe - doświadczenia i perspektywy rozwoju"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP przy Związku Banków Polskich wziął udział w konferencji funduszy pożyczkowych i poręczeniowych pod tytułem "Systemowe usługi finansowe - doświadczenia i perspektywy rozwoju". Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 listopada 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "Boss" w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W konferencji wzięli udział p. Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK CIP oraz p. Magdalena Michalik, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP. Uczestnikom przedstawiono prezentację "Instrumenty finansowe dla MŚP - elementem panoramy rynku funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w latach 2007-2013" oraz odpowiadano na pytania związane z zainteresowaniem aplikowaniem.  Szczegółowo omówiono instrument SMEG - System poręczeń dla MŚP - najbardziej interesujący z punktu widzenia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Przedstawione zostały opcje "Gwarancji kredytów" i "Gwarancji mikrokredytów", przebieg procedury składania i oceny wniosku aplikacyjnego oraz podstawowe elementy umowy i współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Zebranych zaproszono także na najbliższe przedsięwzięcia informacyjne i warsztatowe organizowane przez KPK CIP przy ZBP przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.