PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Seminarium pt. "Wsparcie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach Programu Ramowego CIP oraz inne instrumenty wsparcia rynku Venture Capital w Polsce w okresie 2007-2013"

W dniu 28 listopada 2008 r. w Warszawie odbyło się seminarium nt. „Wsparcie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach Programu Ramowego CIP oraz inne instrumenty wsparcia rynku Venture Capital w Polsce w okresie 2007 – 2013”.  Seminarium zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP”, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych (PSIK).
Spotkanie prowadzili Arkadiusz Lewicki (dyrektor KPK-CIP) i Barbara Nowakowska (dyrektor wykonawczy w PSIK).
W gronie ponad setki uczestników znaleźli się, przede wszystkim, przedstawiciele rynku PE/ VC, innych instytucji finansowych, otoczenia biznesu, instytucji publicznych – międzynarodowych, krajowych i regionalnych odpowiedzialnych za programowanie i realizację instrumentów inżynierii finansowej przy udziale środków publicznych.
Dr Bronisława Kowalak – Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, w wystąpieniu wprowadzającym omówiła rolę państwa we wspieraniu rozwoju rynku podwyższonego  ryzyka w Polsce. 
Agnieszka Rybińska – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiła strukturę i zadania Programu CIP oraz realizację programu „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008 – 2013”, przy merytorycznym wsparciu powołanych przez Ministerstwo Gospodarki czterech Krajowych Punktów Kontaktowych.
Uczestnikom przedstawiono możliwości wsparcia inwestycyjnego w ramach Programu CIP oraz innych programów wsparcia tego rynku w Polsce. Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP” omówili instrumenty inwestycji kapitałowych dostępne już dla polskich funduszy seed i venture capital oraz instrumenty gwarancyjne. Poruszono też kwestię dostępnego od 2009 r. wsparcia technicznego w ramach CIP.
Działania KFK S.A. zostały obszernie omówione przez dyrektora finansowego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił zaś działania, przewidziane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, na rzecz wspierania powstawania sieci aniołów biznesu oraz funduszy podwyższonego ryzyka.
W czasie dyskusji nie zabrakło pytań i uwag na temat szans rozwoju w Polsce rynku podwyższonego ryzyka w okresie spowolnienia gospodarczego. Pytano także o aktualne terminarze: ogłoszenia naboru projektów do KFK w ramach drugiej rundy aplikacyjnej spodziewanego na początku nowego roku oraz dokładny termin uruchomienia instrumentu CBS (system budowania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego) - pomocy technicznej przewidzianej dla funduszy zalążkowych w ramach Programu CIP.