PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


6 listopada 2008 roku - Seminarium Europejskiego Banku Inwestycyjnego na temat: "Finansowanie badań, rozwoju i innowacji - kluczem do przyszłości"

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, Związkiem Banków Polskich, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacją EkoFundusz zorganizował seminarium na temat: "Finansowanie badań, rozwoju i innowacji - kluczem do przyszłości".
Seminarium odbyło się dnia 6 listopada 2008 roku w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie. 

 

Podczas seminarium Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP zorganizował stanowisko informacyjno-promocyjne, gdzie można było otrzymać informację i materiały na temat programu instrumentów finansowych programu CIP.