PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Prezentacje z konferencji „Inteligentna Energia w Polsce”

10 grudnia 2008 roku, w ramach działań Krajowego Punktu Kontaktowego wspólnotowego programu „Inteligentna Energia – Program dla Europy” Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) zorganizowała konferencję „Inteligentna Energia w Polsce”.

Celem konferencji było przede wszystkim rozpowszechnienie informacji oraz wymiana doświadczeń na temat możliwości i warunków realizacji działań w obszarze energetyki, finansowanych w ramach programu „Inteligentna Energia - Program dla Europy”.

Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwsza – ogólna dotyczyła zasad ubiegania się o środki finansowe, przygotowania i prowadzenia projektów oraz ich rozliczania. Jak wskazują doświadczenia lat ubiegłych wiele problemów sprawia podmiotom uczestniczącym w programie znalezienie krajowego dofinansowania. Dlatego staraliśmy się  również przedstawić możliwości finansowania projektów ze źródeł krajowych.

Druga część spotkania została podzielona na trzy sesje dotyczące: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu. W ramach spotkań panelowych uczestnicy zapoznali sie z priorytetami w danym zagadnieniu oraz przykładami zrealizowanych projektów. Do udziału w tej części zaprosiliśmy specjalistów reprezentujących organizacje, które uczestniczą aktywnie w Programie, składając wnioski i realizując projekty finansowane z jego funduszy. Ważnym punktem spotkania była również debata na temat potrzeb oraz możliwości realizacji takich działań dotyczących energetyki w świetle założeń polityk sektorowych państwa poprzez stosowne ukierunkowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu IEE. 

Prezentacje z konferencji dostępne są pod [tym linkiem]