PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


8-9 października 2008 r. - Konferencja "Rola Banków Spółdzielczych w procesie absorpcji środków unijnych 2007-2013"

Krajowy Punkt Kontaktowy wziął udział w konferencji dla przedstawicieli banków spółdzielczych na temat "Roli Banków Spółdzielczych w procesie absorpcji środków unijnych 2007-2013". Konferencja odbyła się w dniach 8-9 października 2008 roku w Centrum Szkoleniowym "Falenty" koło Warszawy. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej z Wrocławia.

Podczas konferencji przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego omówił rolę banków zrzeszających i banków spółdzielczych jako instytucji pośredniczących w ramach realizacji komponentu: Instrumenty finansowe dla MŚP "Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)". Scharakteryzowane zostały mechanizmy finansowe, które wesprą banki w aktywniejszym, a zarazem bezpiecznym kredytowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na korzystnych i dogodnych warunkach. Zaprezentowany został instrument "System poręczeń dla MŚP" (SME Guarantee Facility - SMEG), a w szczególności dostępne w jego ramach opcje "Gwarancji kredytów" i "Gwarancji mikrokredytów". Przedstawione zostały także podstawowe zasady i elementy umowy zawieranej przez instytucję pośredniczącą z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Na konferencji prelekcje wygłosili także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.