PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


W dniach 3-4 września 2008 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pt. ?Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wdrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania, rekomendacje?

W dniach 3-4 września 2008 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pt. ?Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wdrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania, rekomendacje?. Temat konferencji nawiązywał do trwającej w Polsce dyskusji dotyczącej poszukiwania skutecznego systemu finansowania rozwoju innowacyjności, w tym finansowania rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizatorami konferencji byli: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Związek Banków Polskich i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, zaś Partnerami Głównymi m.in.: KPK CIP -Instrumenty Finansowe dla MŚP, BGK, KFK, GPW.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, w tym między innymi: Maria Elżbieta Orłowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusz Daniluk - Podsekretarz Stanu Ministerstwie Finansów, Jacek Kapica - Podsekretarz Stanu Ministerstwie Finansów, Krzysztof Gulda - Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki, przedstawiciele instytucji finansowych, środowisk akademickich, gospodarczych oraz członkowie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.