PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


W dniach 8 - 9 września 2008 r. odbyło się kolejne, trzecie już doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych

 

W dniach 8 - 9 września br. odbyło się kolejne, trzecie już doroczne forum liderów banków spółdzielczych. Blisko 250 osób związanych z tym sektorem - prezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli nadzorców i regulatorów rynku finansowego oraz instytucji i firm związanych z bankowością - dokonało oceny sytuacji ekonomicznej i pozycji konkurencyjnej tego sektora oraz jego roli na rynku finansowym Polski. W trakcie forum podkreślano, że bieżący rok jest rokiem wyjątkowym dla
sektora finansowego, w tym także dla bankowości spółdzielczej. Przedstawiono również nową ofertę produktową, uwzględniającą realizację programów unijnych i programów pomocy publicznej, a także rozwój obrotu bezgotówkowego i systemu płatniczego oraz nowoczesnych instrumentów (kart płatniczych, podpisu elektronicznego) stanowiące wielką
szansę dla banków spółdzielczych.

 

Ważną częścią tegorocznego forum była debata z udziałem posłów i przedstawicieli nauki na temat stanu i przyszłości lokalnych instytucji finansowych. Debata ta nie tylko pozwoliła przybliżyć najważniejsze problemy, ale także może przyczynić się do wypracowania lepszych rozwiązań legislacyjnych dla sektora spółdzielczego.

 

Dyrektor KPK CIP Arkadiusz Lewicki poinformował o przeprowadzeniu w ostatnich miesiącach szkoleń dla wszystkich zrzeszeń banków spółdzielczych, a także poinformował o wynikach badań KPK na temat zainteresowania i udziałów banków
spółdzielczych w Programie CIP, komponent 'Instrumenty finansowe dla MSP'. Przedstawił też możliwość udziału banków spółdzielczych i zrzeszających w programie w formie konsorcjum.

 

Forum liderów banków spółdzielczych było okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych pomysłów, które są realizowane w wielu bankach spółdzielczych i przyczyniają się one do poprawy wizerunku sektora spółdzielczego i warunkują dalszy jego rozwój.