PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP nagrodzony przez Ministra Gospodarki i przez Komisję Europejską!

29 listopada br. Wiceprezes, Minister Gospodarki, Janusz Piechocińskie wręczył Związkowi Banków Polskich nagrodę za zwycięstwo w eliminacjach krajowych w ramach Konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013- w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”. 

Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską od 2006r. Polska corocznie bierze w nim udział, a jego eliminacje narodowe organizuje Minister Gospodarki, zaś ocenę złożonych wniosków dokonuje niezależna kapituła, złożona z przedstawicieli świata nauki, biznesu i mass mediów. W tegorocznej edycji konkursu, spośród wielu nadesłanych wniosków, wybrano i nagrodzono, za efektywność i wyniki, w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego” projekt realizowany przez Związek Banków Polskich pn. „Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) – Instrumenty finansowe dla MŚP”. 
Kilka dni wcześniej, 25 listopada w Wilnie, podczas europejskiego zjazdu SME (SME Assembly 2013), organizowanego w ramach prezydencji litewskiej w UE, Komisja Europejska uroczyście  wręczyła Finalistom Narodowym Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013 certyfikaty zwycięstwa na poziomie krajowym. Związek Banków Polskich został doceniony za działania na rzecz poprawy otoczenia biznesu w postaci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)- instrumenty finansowe dla MŚP. Gratulacje podpisał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Antonio Tajani.
***
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP został powołany przez Radę Ministrów w 2007r. jako oficjalna jednostka ds. CIP dla polskiego rynku finansowego. Misją KPK jest inspirowanie i szkolenie rynku finansowego dla aktywnego uczestnictwa w CIP. KPK przy ZBP prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną i doradczą. Działalność KPK dla poszczególnych podprogramów CIP nadzorowana jest przez Ministerstwo Gospodarki a koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obsługiwany przez KPK komponent CIP pn. „Instrumenty finansowe dla MSP”, stanowi największą i najtrudniejszą część Programu CIP. Adresowany jest bowiem do zróżnicowanego rynku instytucji  finansowych (banków, przedsiębiorstw leasingowych, funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, funduszy vc, oraz do funduszy współpracujących ściśle z sieciami aniołów biznesu) i wymaga opracowania instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w perspektywie  średnio i długoterminowej. Głównym celem KPK jest ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do finansowania. KPK CIP współpracuje także ze wszystkimi organizacjami rynku finansowego ujętego w CIP oraz z organizacjami przedsiębiorców. Sukcesy KPK CIP to m.in. prawie 6 tys. projektów polskich MŚP wspartych instrumentami zwrotnymi, zwolnienie polskich firm korzystających z tego wsparcia z pomocy publicznej oraz zbudowanie jednej z największych w Europie sieci dystrybucji środków UE. Aktualnie, po sukcesie tej inicjatywy w latach 2007-2013, prowadzone są prace legislacyjne ws. kontynuacji działalności KPK w zakresie nowych instrumentów zwrotnych programów ramowych UE dla biznesu na lata 2014-2020. 

Więcej:  KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP: PROGRAMY@zbp.pl, tel: +48/693459595 

Wręczenie statuetki przez Wicepremiera J.Piechocińskiego dla ZBP

Wręczenie statuetki przez Wicepremiera J.Piechocińskiego dla ZBP

Wręczenie statuetki przez Wicepremiera J.Piechocińskiego dla ZBP

Wręczenie statuetki przez Wicepremiera J.Piechocińskiego dla ZBP