PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP nagrodzony przez Komisję Europejską!

25 listopada 2013 r. w Wilnie, podczas europejskiego zjazdu SME (SME Assembly 2013), organizowanego w ramach prezydencji litewskiej w UE, Komisja Europejska uroczyście  wręczyła Finalistom Narodowym Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013 certyfikaty zwycięstwa na poziomie krajowym. 

Związek Banków Polskich został doceniony za działania na rzecz poprawy otoczenia biznesu w postaci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)- instrumenty finansowe dla MŚP. Gratulacje podpisał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Antonio Tajani.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP został powołany przez Radę Ministrów w 2007r. jako oficjalna jednostka ds. CIP dla polskiego rynku finansowego. Misją KPK jest inspirowanie i szkolenie rynku finansowego dla aktywnego uczestnictwa w CIP. KPK przy ZBP prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną i doradczą. Działalność KPK dla poszczególnych podprogramów CIP nadzorowana jest przez Ministerstwo Gospodarki a koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obsługiwany przez KPK komponent CIP pn. „Instrumenty finansowe dla MSP”, stanowi największą i najtrudniejszą część Programu CIP. Adresowany jest bowiem do zróżnicowanego rynku instytucji  finansowych (banków, przedsiębiorstw leasingowych, funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, funduszy vc, oraz do funduszy współpracujących ściśle z sieciami aniołów biznesu) i wymaga opracowania instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w perspektywie  średnio i długoterminowej. Głównym celem KPK jest ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do finansowania. KPK CIP współpracuje także ze wszystkimi organizacjami rynku finansowego ujętego w CIP oraz z organizacjami przedsiębiorców. Aktualnie, po sukcesie tej inicjatywy w latach 2007-2013, prowadzone są prace legislacyjne ws. kontynuacji działalności KPK w zakresie nowych instrumentów zwrotnych programów ramowych UE dla biznesu na lata 2014-2020. 

Foto: Promoting Enterprise/Komisja Europejska

Foto: Promoting Enterprise/Komisja Europejska

Foto: Promoting Enterprise/Komisja Europejska

Foto: Promoting Enterprise/Komisja Europejska

Foto: Promoting Enterprise/Komisja Europejska

Foto: Promoting Enterprise/Komisja Europejska