PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Katowice, 26.11.2013 r., Konferencja „Wsparcie biznesu w fazie rozwoju – gdzie i jak pozyskać zwrotne wsparcie publiczne?”

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krajowy Punkt Kontaktowy  Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) dla polskiego rynku finansowego, działający przy Związku Banków Polskich,  zapraszają na konferencję „Wsparcie biznesu w fazie rozwoju – gdzie i jak  pozyskać zwrotne wsparcie publiczne?”, która odbędzie się 26.11.2013 r. w Centrum Konferencyjnym przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul Jordana 18  w godz. 10.30 -13.30. 

Konferencja odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia  MŚP. 

Podczas konferencji przedsiebiorcy będą mieli okazję do zapoznania się z aktualnymi możliwościami pozyskiwania finansowania zwrotnego ze środków UE na rozwój firmy , w tym w w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), jak również pozyskania  informacji o planowanych formach wsparcia zwrotnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.  

Dla osób zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami przewidziano  konsultacje indywidualne z prelegentami po zakończeniu konferencji.

Program konferencji znajduje się na stronie  http://www.cip.gov.pl/eip-kpkzbp w plikach do pobrania.
 
Aby zgłosić udział w konferencji, prosimy wypełnić Kartę Uczestnictwa dostępną w plikach do pobrania na stronie http://www.cip.gov.pl/eip-kpkzbp i wysłać ją do dnia 22.11.2013 r. na numer faxu: (32) 72 85 803 lub na adres poczty elektronicznej:  enterprise@garr.pl  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy!