PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


28 listopada 2013 r., Warszawa, Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5, KONFERENCJA "Europejski Tydzień MŚP w Polsce. EUROPEJSKIE PROGRAMY WSPARCIA BIZNESU W POLSCE - DZIŚ I JUTRO”

W czasie konferencji politycy i eksperci podsumują wyniki kończącego się programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz przedstawią możliwości płynące z nadchodzących regulacji na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy otrzymają także informację o jeszcze dostępnych instrumentach i środkach w zakresie programów ramowych UE na lata 2007-2013. Wydarzenie jest częścią obchodów Europejskiego Tygodnia MŚP. Celem tej inicjatywy jest: 

·         rozpowszechnianie informacji na temat wsparcia, jakie UE oraz organy administracji szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego mogą zaoferować mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim firmom 

·         promowanie przedsiębiorczości, tak aby więcej osób, zwłaszcza młodych, planując swoje życie zawodowe, poważnie rozważyło możliwość założenia własnej firmy 

·         docenienie wkładu przedsiębiorców w budowanie dobrobytu, tworzenie miejsc pracy oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności w Europie. 

Więcej na temat Europejskiego Tygodnia MŚP: 

Konferencję  "Europejski Tydzień MŚP w Polsce", pod patronatem Ministerstwa Gospodarki organizują Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) - Instrumenty Finansowe dla MŚP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Związek Banków Polskich. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, PARP, KPK, ZBP oraz przedstawiciele Beneficjentów Programu. 

Rejestracja uczestników na stronie: 

Projekt programu konferencji w języku polskim i angielskim (stan na dzień 12 11 2013) znajduje się na stronie http://www.cip.gov.pl/eip-kpkzbp w plikach do pobrania - na dole strony.