PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Częstochowa, 25 października 2013 r., Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, godz. 10:30

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” (KPK CIP) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. serdecznie zapraszają przedsiębiorców na konferencję
 
WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. GDZIE I JAK SKUTECZNIE UZYSKAĆ ZWROTNE WSPARCIE PUBLICZNE ?
 
Konferencję objął Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Częstochowy, pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Program spotkania przewiduje przegląd możliwości wsparcia jakie oferują przedsiębiorcom instytucje otoczenia biznesu, wśród których są organizatorzy konferencji – KPK CIP i ARR w Częstochowie S.A., jak też:
- polski Pośrednik Finansowy Programu CIP – Bank Pekao S.A., 
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
- Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podczas konferencji przedsiębiorcy będą mogli uzyskać bezpośredni dostęp do ekspertów i informacje o:

Bezpłatnych unijnych gwarancjach inwestycyjnych dla polskich firm,
Nowych poręczeniach i gwarancjach rządowych dla MŚP,
Kredytach i pożyczkach preferencyjnych, w tym koinwestycyjnych, 
Wsparciu dla nowopowstałych i/lub innowacyjnych przedsiębiorców,
Innych, jeszcze dostępnych, formach wsparcia MŚP w regionie. 

Konferencji będą towarzyszyć stanowiska eksperckie instytucji oferujących publiczne instrumenty wsparcia MŚP. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z ekspertami oraz pobrać materiały informacyjne. 

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, według kolejności wpływu na adres: ihlad@arr.czestochowa.pl   

Program konferencji dostępny jest na stronie:http://www.arr.czestochowa.pl/ 

Rejestracja uczestników w dniu konferencji – od godz. 9:30; uroczyste rozpoczęcie konferencji – godz. 10:30