PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


DZIEŃ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UE- FORUM FINANSOWE MŚP, Bruksela 24-25 września 2013 r. - Relacja

W dniach 23-24 września br. w Brukseli odbywało się Forum Finansowe Małych i Średnich Przedsiębiorców, zorganizowane przez Komisję Europejską, podczas którego przedstawiciele przedsiębiorców, rynku finansowego i regulatorów, podsumowali stan i wyniki wdrożenia dotychczasowych unijnych instrumentów finansowych oraz omówili przygotowanie UE do uruchomienia nowych programów w 2014r. 

W spotkaniu wzięły udział europejskie reprezentacje biznesu, m.in.: Business Europe, Europejskie Stowarzyszenie Izb Gospodarczych- Eurochambres, Europejska Federacja Bankowa, Europejskie Stowarzyszenie Funduszy Gwarancyjnych, Europejskie Stowarzyszenie Funduszy VC. Stronę unijną reprezentowali: Parlament Europejski, poszczególne dyrekcje Komisji Europejskiej odpowiedzialne za nowe programy: Dyrekcja ds. Przedsiębiorców i Przemysłu, DG ds. Rynku Finansowego, Dyrekcja ds. Badań i Innowacji oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny- unijna instytucja finansowa i główny operator unijnych instrumentów inżynierii finansowej, współpracujący z siecią pośredników finansowych w całej Europie, w tym w Polsce. 
 
- W UE działa 20 mln małych i średnich przedsiębiorców, stanowiących 99% wszystkich firm UE. Stanowią one motor rozwoju gospodarki, zatrudnienia i innowacji. Przedsiębiorcy ci mają jednak ciągły problem z dostępem do finansowania zewnętrznego, szczególnie teraz w okresie spowolnienia gospodarczego. Dlatego Komisja Europejska uruchomi dodatkowe instrumenty wsparcia, uzupełniające niejako programy krajowe-  powiedziała Joanna Drake, dyrektor departamentu MŚP i przedsiębiorczości Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorców i Przemysłu Komisji Europejskiej.
 
Polski rynek finansowy na Europejskim Forum Finansowym MŚP reprezentowali: p. Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP” oraz przedstawiciele największych polskich Pośredników Finansowych CIP: Banku Pekao SA (p. dyrektor Tomasz Kierzkowski) oraz Banku BPH SA (pani dyrektor Magdalena Typa). Banki te uruchomiły m.in. preferencyjne kredyty inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe, w tym ofertę dla nowopowstałych przedsiębiorców. 
W Polsce dotychczas ponad pięć tysięcy przedsiębiorców na łączną kwotę prawie 1,5 mld złotych skorzystało już z preferencyjnego finansowania w ramach tylko jednego programu ramowego (CIP). Poza tym przedsiębiorcy mogą ubiegać się już o wsparcie w ramach programów i inicjatyw pokrewnych, tj. PROGRESS  i 7 Programu Ramowego (RSI). Co najważniejsze wsparcie to otrzymują mikro, mali i średni przedsiębiorcy, także nowopowstali (tzw. start up-y), osoby tworzące własne miejsca pracy (samozatrudnieni), czy też firmy innowacyjne. 
 
- Oferta programów ramowych, które tylko w obecnej perspektywie finansowej, oferowały gospodarkom państw unijnych, ponad 60 mld euro dodatkowych środków rozwojowych, jest nadal w Polsce mało znana. Dominuje informacja o funduszach spójności i rolnych. Tymczasem Polska, jako państwo członkowskie współfinansuje również te programy i w naszym interesie narodowym jest co najmniej „odzyskanie” tych środków w postaci inwestycji, miejsc pracy i podatków, jakie przedsiębiorcy odprowadzą w efekcie do budżetu krajowego. W tym zakresie polski rynek wspomaga Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich- powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP”.