PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Relacja – Katowice, III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Relacja – Katowice, III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 „Nauka, Biznes, Samorząd - razem dla gospodarki” to tematyka III-go Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach 16-18 września odbył się w Katowicach. Wystąpienia inauguracyjnego rozpoczynającego Kongres dokonał Prezydent RP Bronisław Komorowski. Kongres uroczyście otworzyli: Jerzy Buzek, Premier rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący KE, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości oraz Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego.

Wiele tematów podczas wrześniowego Kongresu poświęcono tematyce finansowania sektora MŚP oraz roli banków w tym procesie, z szerokim uwzględnieniem  roli bankowości spółdzielczej. Przedstawiciele ZBP brali udział w panelach dyskusyjnych m.in. dotyczących Partnerstwa Publiczno Prywatnego, E-gospodarki, oferty instytucji otoczenia biznesu w kontekście potrzeb MŚP, współpracy MŚP z instytucjami kształtującymi odpowiedzialność biznesu, samorządami i  korporacjami.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP Instrumenty finansowe dla MŚP, działający przy Związku Banków Polskich, był organizatorem jednej z sesji w dniu 17 września br., pt. Wsparcie polskich MŚP w programach ramowych UE -sukcesy i niewykorzystane szanse. Jak zwiększyć wykorzystanie programów ramowych przez polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców?

Tematem wiodącym sesji była współpraca firm sektora MŚP z IOB, samorządami i korporacjami.

Podczas panelu rozmawiano o ofercie programów ramowych UE dla MŚP dziś i jutro oraz o dotychczasowych sukcesach. Gośćmi zaproszonymi do dyskusji panelowej byli:

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu

Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) dla polskiego rynku finansowego,

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie

Gospodarki,

Dr Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej, Polska Agencja

Rozwoju Przedsiębiorczości, Koordynator Konsorcjum Central Poland – Business Support Network, Enterprise Europe Network w Polsce,

Dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów

Badawczych Unii Europejskiej.

 

Moderatorem sesji była Beata Tomaszkiewicz, Redaktor Dziennika „Gazeta Prawna”

Spotkanie przedstawicieli firm sektora MŚP, środowisk naukowych, samorządów, rządu i parlamentu  oraz mediów już od trzech lat odbywa się w Katowicach stwarzając tym samym okazję do wspólnej debaty na temat szans i barier jakie stoją przed najbardziej dynamicznym sektorem polskiej gospodarki. Podczas 50 sesji, zlokalizowanych m.in. w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w siedzibie Polskiego Radia Katowice oraz na Uniwersytecie Śląskim, prowadzone były dyskusje mające na celu wypracowanie postulatów i rozwiązań, ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej o kongresie na portalu http://www.kongresmsp.eu

 

fot. Adrian Larisz

fot. Adrian Larisz

fot. Adrian Larisz

fot. Adrian Larisz

fot. Adrian Larisz

fot. Adrian Larisz