PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konstancin, 11-12 lipca 2013, spotkanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

W dniach 11-12 lipca 2013 r. w Konstancinie, z inicjatywy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), odbyło się spotkanie dot. omówienia współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w informowanie społeczeństwa o Funduszach Europejskich. MJWPU reprezentował Główny Punkt Informacyjny w Warszawie oraz Lokalne Punkty Informacyjne Oddziałów Zamiejscowych. Wspomniane Punkty zapewniają funkcjonowanie Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na terenie województwa mazowieckiego. 

Do udziału w spotkaniu został zaproszony przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) przy Związku Banków Polskich. Udział w tym spotkaniu był okazją do przedstawienia zebranym działań promocyjno – informacyjnych prowadzonych przez KPK dla polskiego rynku finansowego w zakresie instrumentów finansowych dla MŚP dostępnych w Polsce dla przedsiębiorców. Przedstawiony system nieodpłatnych dla firm gwarancji unijnych, dostępnych w ramach Programu CIP, wzbudził zainteresowanie konsultantów obecnych na spotkaniu, którzy w swojej codziennej pracy służą pomocą mazowieckim przedsiębiorcom poszukującym wsparcia z funduszy unijnych dla realizacji projektów i rozwoju firm.