PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


12 lipca 2013 r odbyło sie spotkanie KPK CIP ze środowiskiem bankowym

12 lipca 2013 r odbyło sie spotkanie KPK CIP ze środowiskiem bankowym w sprawie programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oraz na temat nowego programu ramowego na rzecz przedsiębiorczości i konkurencyjności   (COSME)  - następcy ramowego programu CIP. Na spotkaniu eksperci KPK odpowiadali na pytania bankowców i udostępnili materiały informacyjne.