PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTĘPNE ŚRODKI UNIJNE? Ogólnopolska Kampania Informacyjna- PODSUMOWANIE

Ponad dwa tysiące przedsiębiorców, sześć tysięcy internautów, szesnastu regulatorów  regionalnych, kilkudziesięciu dziennikarzy krajowych i lokalnych
oraz prawie setka ekspertów- spotkało się w czasie ostatnich trzech miesięcy, we wszystkich regionach Polski, w ramach kampanii informacyjnej „Wsparcie biznesu
w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”
.

 

 

Celem kampanii była pomoc przedsiębiorcom w sięgnięciu po ostatnie środki obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.  Środki, które mogą mieć szczególne znaczenie
w okresie spowolnienia gospodarczego.
 Kampania została zrealizowana w okresie od 15 kwietnia do 28 czerwca br. tj. w czasie organizacji większości z serii ostatnich dotacyjnych konkursów dla przedsiębiorców w bieżącej perspektywie finansowej. W ramach kampanii działaniami objęto wszystkie województwa. Na spotkania zaproszono przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacje otoczenia biznesu.

 

Kampania dotyczyła instrumentów publicznych, wspierających prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Rok 2013 jest czasem szczególnym- z jednej strony jest to kontynuacja obniżonej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców, spowodowana ogólnie trudną sytuacją, wynikającą z europejskiego spowolnienia gospodarczego.
Z drugiej strony- to ostatni rok dystrybucji środków unijnych do naszej gospodarki realnej.

 

Uczestnikom zaprezentowano całą mapę aktualnie dostępnych środków- ramowych, krajowych i regionalnych. Przedsiębiorcy otrzymali także informacje o aktywnych programach regionalnych i lokalnych izb gospodarczych oraz o instrumentach zarządzania ryzykiem w biznesie. Przedsiębiorcy podczas Kampanii otrzymali nie tylko materiały informacyjne, ale przede wszystkim mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami od funduszy unijnych oraz od zarządzania przedsiębiorstwem, ryzykiem w działalności gospodarczej czy finansami.

 

Kampanię zainicjował i zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programu UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” przy Związku Banków Polskich, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Krajową Izbą Gospodarczą- pod patronatami: Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki i Komisji Europejskiej. Partnerem Generalnym Kampanii był największy polski pośrednik finansowy unijnego programu CIP- Bank Pekao SA.

 

 

Inicjatorem Kampanii był Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności
i innowacji (CIP) przy Związku Banków Polskich, który odpowiada za informację nt. głównego unijnego programu ramowego skierowanego do przedsiębiorców, w ramach którego polskie firmy mogą skorzystać z całkowicie bezpłatnych gwarancji unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Programy ramowe oznaczają możliwość zdobycia dodatkowych środków wsparcia dla państw członkowskich UE- spoza narodowych alokacji. W Polsce program aktywowano rynkowo kilkanaście miesięcy temu i już prawie pięć tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało z tych instrumentów, wykorzystując preferencyjne finansowanie o wartości prawie miliarda zł. Co najważniejsze, prawie połowa polskich beneficjentów to start up-y. Jednak możliwości programu CIP są dużo większe jeszcze ponad 2,5 mld zł, o czym wielu przedsiębiorców nadal nie wie lub myli to wsparcie
z innymi- odpłatnymi lub komercyjnymi- gwarancjami dla biznesu. Za program CIP w Polsce odpowiada Minister Gospodarki, zaś jego wdrożenie wspierają PARP i Krajowe Punkty Kontaktowe- w tym KPK przy ZBP odpowiedzialny za obszar instrumentów zwrotnych.

- Na polskich przedsiębiorców czeka u krajowych pośredników programu CIP 2,5 miliarda złotych- w formie preferencyjnych kredytów, pożyczek i poręczeń. Przedsiębiorca otrzymuje takie wsparcie- bez opłaty za to zabezpieczenie, bez ograniczeń pomocy publicznej i w uproszczonej formie- w systemie „jednego okienka”. Prawie pięć tysięcy firm już skorzystało z tej formy wsparcia- zarówno na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i na rozwój- powiedział Arkadiusz Lewicki, Koordynator Krajowy Kampanii, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP w Polsce, przy ZBP.