PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Wrocław, 28 czerwca 2013 r. – Hotel Mercury, Pl. Dominikański 1, godz. 10.30 Konferencja dla przedsiębiorców i uroczyste zakończenie regionalnej kampanii informacyjnej WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTĘPNE ŚRODKI UE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP jako Organizator oraz współorganizatorzy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowa Izba Gospodarcza, zapraszają do udziału w konferencji przedsiębiorców z regionu województwa dolnośląskiego,  zainteresowanych odpowiedzią na pytania:

Gdzie szukać szansy na uzyskanie przewag rynkowych w okresie kryzysu?
Gdzie i kiedy ubiegać się o ostatnie unijne dotacje dla firm?
Gdzie i jak można otrzymać unijne kredyty i bezpłatne gwarancje?
Gdzie i jak sfinansować działalność nowopowstałego biznesu?
Jak zarządzać ryzykiem w działalności gospodarczej?

Do dyspozycji uczestników będą także stanowiska eksperckie PARP/RIF/KIG/ KPKCIP, Pośredników Finansowych CIP.

Program konferencji oraz więcej informacji dostępne są na stronie: http://wsparciebiznesu.info/ 

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia na uroczyste zakończenie cyklu konferencji regionalnych!