PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Misja studyjna KPK CIP/ ZBP do Irlandii, 11-13 czerwca 2013 r.

W dniach 11-13 czerwca br. Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla polskiego rynku finansowego odbył misję studyjną do Irlandii. Przedmiotem misji była wymiana doświadczeń z Pośrednikami Finansowymi CIP w Irlandii: tj. z funduszem vc Fountain Healthcare Partners, oraz z pośrednikiem finansowym instrumentu SMEG – instytucją mikropożyczkową First Step- Microfinance Ireland.