PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Gdynia, 3 czerwca, konferencja PZFP.

W dniu 3 czerwca br. na promie Stena Vision (Gdynia –Sztokholm) odbyła się konferencja  pt. ,,Finansowanie zwrotne MŚP, w tym PES, w kontekście nowej perspektywy finansowej UE", z udziałem środowiska funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeń Kredytowych, Krajową Grupę Poręczeniową oraz Polski Związek Funduszy Pożyczkowych. 

Dla uczestników konferencji udostępniono stoisko KPK Programu CIP dla polskiego rynku finansowego z materiałami informacyjnymi.