PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Zjazd Krajowej Grupy Poręczeniowej, 27-29 maja 2013 r., Kielce.

W dniach 27-29 maja 2013 r. odbyło się w Kielcach spotkanie funduszy poręczeń  kredytowych- członków Krajowej Grupy Poręczeniowej, lidera polskiego rynku poręczeń kredytowych. Wiodącym tematem spotkania były „Nowe wyzwania rynku poręczeniowo-gwarancyjnego”. Uczestnicy wymienili też doświadczenia związane z wdrażaniem dotychczasowych instrumentów zwrotnych wspieranych środkami UE, w tym JEREMIE, CIP i RPO. 
W spotkaniu i w dyskusji wziął udział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego dla polskiego rynku finansowego. Do dyspozycji uczestników przygotowano także stoisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego .