PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Aktualności i wydarzenia


Spotkanie w sprawie instrumentu finansującego ELENA - 14 grudnia 2009 r.

14 grudnia 2009 r. w Brukseli odbędzie się spotkanie w sprawie instrumentu pomocy technicznej ELENA (European Local ENergy Assistance) stanowiącego wsparcie dla jednostek publicznych w korzystaniu z pożyczek na inwestycje udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

 

ELENA może udzielić wsparcia bezpośredniego związanego z przygotowaniem inwestycji energooszczędnych w sektorze komunalno-bytowym ukierunkowanego np. na sporządzanie audytów energetycznych, studiów wykonalności itp. U podstaw tego instrumentu leży fakt, że inwestycje energooszczędne, w swojej istocie, są do pewnego stopnia samospłacalne, a zatem właściwym instrumentem ich finansowania powinien być kredyt. Pomoc UE, która może pokryć znaczący koszt przygotowania takich inwestycji jest traktowana jako obniżenie kosztu pozyskania kredytu.W ramach instrumentu ELENA ma powstać biuro zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny, które przeznaczy 20 mln EUR dla samorządów terytorialnych w Europie na pokrycie ich kosztów związanych z rozwojem miejskich projektów inwestycyjnych i programów ukierunkowanych na osiąganie celów Unii Europejskiej związanych z efektywnością energetyczną.Projekty tworzone pod parasolem instrumentu ELENA mogą się koncentrować w różnych sektorach: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych, budownictwo zrównoważone, efektywne energetycznie ciepłownictwo i chłodnictwo sieciowe, lub zrównoważony transport.

 

W najbliższych dniach pojawią się informacje szczegółowe dotyczące instrumentu oraz sposobu aplikacji o dofinansowanie.