PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Aktualności i wydarzenia


Zakończona ewaluacja wniosków złożonych z ramach konkursu 2013

W pierwszych dniach listopada koordynatorzy każdego ze złożonych w majowym konkursie wniosków otrzymali z Komisji Europejskiej informację o ostatecznej ocenie przygotowanego przez nich projektu.

Do momentu zakończenia  etapu negocjacji oraz podpisania umów o dofinansowanie, Komisja Europejska nie podaje do informacji publicznej danych o projektach, które uzyskały pozytywną ocenę.

Komisja Europejska planuje zakończenie wszelkich negocjacji i podpisanie umów do końca grudnia 2013 r. 

 

Przypominamy, że  w ramch konkursu konsorcja międzynarowowe składające się z co najmniej trzech podmiotów w różnych krajów Unii Europejskiej w sumie złożyły  w maju 2013r. 547 wniosków.