PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Aktualności i wydarzenia


VI konferencja z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce" - Warszawa, 12 grudnia 2013 r.

Konferencja pt. "Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE" zorganizowana została jako działanie niekomercyjne w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego wspólnotowego programu „Inteligentna Energia – Europa”.


Celem konferencji była przede wszystkim wymiana doświadczeń na temat realizacji działań, w obszarze energetyki, finansowanych w ramach programu „Inteligentna Energia - Europa” oraz przygotowanie do finansowania projektów miękkich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.


Konferencja została podzielona na dwie części.

Pierwsza z nich dotyczyła informacji na temat udziału polskich podmiotów w programie "Inteligentna Energia – Europa" oraz zasad finansowania projektów energetycznych w nowym programie „Horyzont 2020”.

Część druga poświęcona była gospodarce niskoemisyjnej oraz możliwościom finansowania działań w tym zakresie w ramach krajowych i wspólnotowych programów.

 

Miejsce konferencji: Warszawa, Al. Armii Ludowej 16, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, sala 407, IV piętro

 

Program konferencji

 

Poniżej zamieszczamy prezentacje z tego wydarzenia:

1. Polskie podmioty w Programie IEE

2. Com2Come - przykład projektu dot. gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Programu IEE

3. Enterprise Europe Network w Polsce

4. Zasady ogólne Horyzont 2020.

5. Energia w Horyzoncie 2020. Program pracy.

6. Mechanizm ELENA

7.Rola planowania energetycznego w gospodarce niskoemisyjnej w gminach

8. Godpodarka niskoemisyjna w ramach PO IiŚ 2014-2020

9. Działania NFOŚiGW wspierające przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

10.  Niskoenergetyczne budownictwo jako element gospodarki niskoemisyjnej w gminach

 

 

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział.