PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt

ICT PSP - Możliwości finansowania


Przetarg na działania monitorujące rezultaty działań w ramach ICT PSP

Celem niniejszego zadania jest oszacowanie wpływu działań w ramach CIP ICT-PSP w dłuższym okresie, w kontekście tworzenia powiązań pomiędzy interesariuszami i przyczyniania się do większej spójności pomiędzy krajami "starej 15 UE" i jej nowymi członkami w gotowości do wdrożenia projektów pilotażowych i sieci tematycznych.

 

Więcej informacji oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia znajdują się pod adresem:

 

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/studies/s2008_09/index_en.htm