PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt

ICT PSP - Aktualności i wydarzenia


Zaproszenie do współpracy w Sieci wspierającej zorientowane na klienta rozwiązania ICT w sektorze publicznym

Konsorcjum realizujące projekt Net-Eucen zaprasza podmioty zainteresowane problematyką wdrażania nowoczesnych usług w sektorze publicznym, opartych o podejście user-centric design do przyłączenia się do Sieci Net-Eucen. W celu zgłoszenia swojej (organizacji) kandydatury na członka Sieci ekspertów aktywnie działających na rzecz wypracowania wytycznych dotyczących projektowania i wdrażania usług publicznych zorientowanych na ich odbiorcę, należy wysłać kilka podstawowych informacji. Zostając członkiem Sieci, uzyskuje się możliwość przyłączenia się do dyskusji nt. definiowania ww. wytycznych - opinie, doświadczenia i zaangażowanie nowych partnerów są niezwykle cenne dla zwiększenia oddziaływania projektu.

 

Net-Eucen (Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity in eGovernance) jest projektem realizowanym w ramach Programu na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT PSP, którego polskim partnerem jest m. in. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie". Partnerzy Sieci współpracują w obszarze user-centric design od kwietniu 2010 r. Koordynatorem projektu jest INNOVA SpA z Włoch.

 

Celem projektu jest budowanie sieci współpracy na rzecz poprawy jakości rozwiązań ICT w sektorze publicznym, w tym w szczególności świadczenia usług publicznych zorientowanych na klienta, a nie organizację je świadczącą (ang. user-focused eGovernment).

 

Jednym z kluczowych zadań Sieci jest wypracowanie wytycznych dotyczących projektowania i wdrażania usług publicznych zorientowanych na klienta. W związku z tym, w krajach reprezentowanych przez partnerów projektu odbywały się warsztaty, w czasie których poddawane były analizie wybrane usługi publiczne. W Polsce zorganizowane zostały dwa warsztaty, podczas których analizie poddana została usługa rejestracji działalności gospodarczej, jeszcze w trakcie jej wdrażania przez Ministerstwo Gospodarki (http://www.mwi.pl/aktualnosci/262-jak-udoskonalic-e-uslugi-publiczne.html) „Doskonalenie elektronicznych usług publicznych poprzez zorientowanie ich na potrzeby odbiorców", 7 kwietnia 2011 r.), a na kolejnym spotkaniu szerzej - całościowa oferta portalu www.firma.gov.pl wraz z odniesieniem do uwag wypracowanych rok wcześniej (http://www.mwi.pl/aktualnosci/297-e-uslugi-publiczne-zorientowane-na-potrzeby-uzytkownika.html) „Elektroniczna administracja zorientowana na potrzeby użytkownika. Studium przypadku - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej", 17 kwietnia 2012 r.).

 

Obecnie opracowywane są wskaźniki, które pozwolą w ujednolicony sposób mierzyć poprawność stosowania w sektorze publicznym podejścia zorientowanego na odbiorcę usług, na etapie ich projektowania, wdrażania i utrzymania. Wskaźniki, wypracowane w ramach prac projektowych Sieci Net-Eucen, dotyczą udziału odbiorców usługi (mieszkańców / przedsiębiorców) w trzech etapach jej cyklu życia tj. w procesie projektowania, wdrażania  i korzystania z usługi, pozwalając ocenić stopień jej zorientowania na klienta. W opracowywanie wytycznych, w tym wskaźników, włączeni są eksperci dziedzinowi oraz różne grupy użytkowników, celem zebrania opinii wyrażanych przez osoby mające różne punkty widzenia na sposób świadczenia usług. Inne polskie podmioty mogą również włączyć się w te prace poprzez przyłączenie się do Sieci Net-Eucen i aktywną dyskusję w jej ramach. Zapraszamy organizacje reprezentujące różne ogniwa łańcucha dostaw usług publicznych oraz społeczności użytkowników i indywidualnych ekspertów zainteresowanych wykorzystaniem podejścia user-centric design w sektorze publicznym do przyłączenia się do Sieci Net-Eucen.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat zostania członkiem Sieci na stronie projektu http://www.net-eucen.org/index-1.php oraz skorzystania z dostępnego tam formularza rejestracyjnego, lub bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie", z Anną Siemek-Filuś, email a.siemek-filus@mwi.pl, tel. 502 363 843.