PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Aktualności i wydarzenia


COSME - Program wsparcia dla MŚP zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę


Nowy program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP - COSME został zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 20 listopada br, a już 5 grudnia zatwierdziła go Rada Unii Europejskiej.

Budżet na siedem lat 2014-2020 wyniesie 2,3 mld. euro w cenach bieżących.
Program COSME wspierać będzie konkurencyjność europejskich firm za pośrednictwem poprawy ich dostępu do finansowania, dostępu do rynków, zarówno wewnątrz UE jak i w wymiarze międzynarodowym. Celem interwencji COSME będzie także poprawa warunków ramowych prowadzenia biznesu oraz promocja przedsiębiorczości.

W zakresie dostępu firm do finansowania, działania COSME obejma firmy od fazy startu do stadium wzrostu.  Wśród instrumentów finansowych w ramach COSME przewidziano instrument kapitałowy oraz gwarancji pożyczek/kredytów co może stanowić uzupełnienie krajowych instrumentów finansowych dla MŚP dostępnych w ramach programów spójności oraz instrumentów utworzonych dla MŚP w ramach Programu na rzecz badań i innowacji HORYZONT 2020.