PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Aktualności i wydarzenia


250 mln zł w formie gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla Alior Banku S.A. na finansowanie start-up’ów.

Komisja Europejska przyznała gwarancję dla Alior Banku S.A. na finansowanie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. 
Do końca grudnia br. zostanie podpisana umowa pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a Alior Bankiem S.A. w ramach „Programu na rzecz konkurencyjności i innowacyjności (CIP) 2007-2013”. 

Alior Bank S.A. jest bankiem uniwersalnym, posiadającym kompleksową ofertę depozytowo-transakcyjną i kredytową dla klientów biznesowych działających we wszystkich segmentach polskiego rynku. Z oferty Banku korzysta dzisiaj już ponad 100 000 przedsiębiorców. Jednym 
z działań Alior Banku przewidzianym na 2014 rok w segmencie MSP jest wprowadzenie, 
przy  wsparciu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oferty kredytowej dla start-up’ów.

Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu w postaci gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zmniejszającej ryzyko kredytowe, Alior Bank wprowadzi na rynek nowe produkty kredytowe. Finansowanie adresowane będzie do przedsiębiorców rozpoczynających działalność, przede wszystkim w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W ofercie znajdzie się kredyt obrotowy na finansowanie działalności bieżącej, jak również zakupowy kredyt inwestycyjny. Klienci będą mogli skorzystać z nowej oferty od marca przyszłego roku. Początkujący przedsiębiorca będzie mógł liczyć na kredyt do 100 000 złotych.

- Gwarancja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego to kolejny instrument finansowy, dzięki któremu Alior Bank może jeszcze aktywniej wspierać segment Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Spodziewane ożywienie gospodarcze w 2014 roku powinno przełożyć się na zwiększenie  liczby nowych przedsiębiorców. Wsparcie EFI pozwoli nam przygotować dla tych klientów dedykowaną ofertę finansowania– powiedział Maciej Surdyk, dyrektor Departamentu Klientów Biznesowych Alior Banku S.A.

Wyróżnikiem oferty nowego narodowego pośrednika finansowego Programu CIP będzie uproszczony proces oceny kredytowej przedsiębiorstwa, oparty przede wszystkim na wiarygodności kredytowej właściciela oraz ocenie skróconego biznes planu i prognozy finansowej. Główne zabezpieczenie kredytu stanowić będzie gwarancja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

- Sukces Alior Banku, który uzyskał wsparcie dla oferty kredytowej dla MŚP jest sukcesem całego rynku. Bank konkurował z instytucjami finansowymi z całej Europy. Teraz, w końcówce programu, było szczególnie trudno, i tylko kilku instytucjom udało się sięgnąć po ostatnie środki CIP. Przypomnę, że prawie sześć tysięcy polskim firm już skorzystało z tego programu i cieszy się on bardzo dobrą opinią- powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP w Polsce. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIĘCEJ: 
Kontakt ws. Programu CIP i COSME w Polsce:
Joanna Dąbrowska, Ekspert KPK CIP: joanna.dabrowska@zbp.pl ; tel.:22/ 696 64 95 
Kontakt ws. oferty Programu CIP w Alior Bank SA:
Maciej Surdyk, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego: Maciej.Surdyk@alior.pl , tel.: 782 893 178
Kontakt dla prasy do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego: 
David Yorkmesor, Marketing Communications, d.yormesor@eif.org, tel +352 426 688 346  

Ogłoszenie dobrej nowiny o gwarancji UE dla Alior Banku

Ogłoszenie dobrej nowiny o gwarancji UE dla Alior Banku

Ogłoszenie dobrej nowiny o gwarancji UE dla Alior Banku

Ogłoszenie dobrej nowiny o gwarancji UE dla Alior Banku

Ogłoszenie dobrej nowiny o gwarancji UE dla Alior Banku

Ogłoszenie dobrej nowiny o gwarancji UE dla Alior Banku