PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Aktualności i wydarzenia


Warszawa, 16 grudnia 2013 r. - „7 lat minęło..."


Podsumowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007-2013-Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

16 grudnia br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie siedmioletniej działalności 
Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007-2013-Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zapowiedź kontynuacji prac KPK w ramach nowego Programu ramowego na rzecz Przedsiębiorców i MŚP 2014-2020 (COSME).

 
Programy ramowe: Członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej umożliwia Polsce dostęp do instrumentów w ramach tzw. programów ramowych i inicjatyw Unii Europejskiej, zarządzanych i wdrażanych na poziomie wspólnotowym. W okresie 2007-2013 przedsiębiorcy otrzymali tu dostęp do ponad 50 mld euro. W ramach programów ramowych planowanych na lata 2014-2020 Polacy mogą sięgnąć do łącznego budżetu ponad 100 mld euro. Ponadto instytucje unijne zaplanowały kontraktowanie ostatnich środków instrumentów wsparcia z programów ramowych 2007-2013 jeszcze w 2014r. co pomoże przedsiębiorcom w dostępie do środków w tzw. „okresie przejściowym”.

- Sukces Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich  jest dowodem na to, że polski rynek finansowy jest dojrzały i potrafi już skutecznie konkurować z wytrawnymi graczami Europy Zachodniej. To bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o instrumenty wsparcia przedsiębiorców, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej patronuje inicjatywom wspierającym rozwój przedsiębiorczości- powiedział Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Programy ramowe zarządzane są na poziomie unijnym- bezpośrednio przez Komisję Europejską, przy pomocy wyspecjalizowanych agencji unijnych (np. EACI, EIF). Udział w programie danego państwa nie jest obligatoryjny, chociaż każde państwo członkowskie UE obligatoryjnie wpłaca część składki do unijnego budżetu także do budżetów programów ramowych. Dostęp przedsiębiorcy z danego państwa do instrumentów wsparcia z takich programów jest tu możliwy poprzez wyspecjalizowanych pośredników narodowych lub poprzez udział w projektach międzynarodowych. W  związku z tym państwa uczestniczące w programie mogą podjąć decyzję o ustanowieniu dodatkowych instrumentów wsparcia w takim dostępie dla rodzimych przedsiębiorców. W tym zakresie pomocą przedsiębiorcom służą: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych dla MŚP (KPK)– obsługiwany przez Związek Banków Polskich oraz „Europejska Sieć Przedsiębiorcy”/„European Enterprise Network” (EEN)- obsługiwana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i partnerów. 

- Programy ramowe są znaczącym źródłem wsparcia rozwoju gospodarki unijnej. Ale programy te nie należą do najłatwiejszych i wsparcie którego udzielają, takie jednostki jak Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP czy Europejska Sieć Przedsiębiorcy (EEN) są bardzo przydatne, niemal niezbędne dla realnego wykorzystania tych środków z programów dla przedsiębiorców. Od lat współpracujemy z KPK przy ZBP i bardzo wysoko cenimy sobie profesjonalizm i zaangażowanie tego ośrodka- powiedział Zbigniew Gniatkowski, Wiceszef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Krajowy Punkt Kontaktowy: powołany przez Radę Ministrów w 2007r. (najpierw pilotaż,  a następnie umowa wieloletnia)- w ramach uchwały nr 313 pt „Udział Polski 
w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013” i prowadzony, na zlecenie rządu, przez Związek Banków Polskich jest ważną instytucją wsparcia polskiego rynku, umożliwiającą pozyskanie dodatkowych środków zagranicznych na rzecz polskich mikro, małych i średnich firm. Środki publiczne zaangażowane w l.2008-2013 w KPK przy ZBP wyniosły 4,5 mln zł. Tymczasem wartość pozyskanych, przy pomocy KPK, bezpłatnych gwarancji inwestycyjnych z UE wyniosła ponad 490 mln euro, zaś- co najważniejsze- wartość w efekcie uruchomionego strumienia preferencyjnych środków finansowych dla przedsiębiorców wyniosła 3,9 mld zł. Oznacza to, że każda złotówka wydatkowana z krajowego budżetu uruchomiła 866 zł finansowania dla MŚP z rynku komercyjnego (kredyty, leasing, pożyczki, poręczenia), a to oznacza z kolei: dodatkowe miejsca pracy, wpływy podatkowe oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności naszej gospodarki. 

- Chciałbym pogratulować Krajowemu Punktowi Kontaktowemu Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-1013 (CIP) przy Związku Banków Polskich rewelacyjnych wyników jakie osiągnął przez te siedem lat. Dzięki skutecznemu działaniu tego ośrodka, Polska znacznie zwiększyła wykorzystanie instrumentów finansowych tego kluczowego programu ramowego Unii Europejskiej, zajmując pierwsze miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, a drugie w całej Europie. Przypomnę KPK udało się skutecznie zbudować narodową platformę pośredników finansowych, a następnie rozwinąć z nimi i we współpracy ze środowiskami biznesowymi (izbami gospodarczymi, organizacjami pracodawców, organizacjami otoczenia biznesu) szeroką akcję informacyjno-promocyjną nowych instrumentów- powiedziała Agnieszka Buła-Kopańska, Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki 

Z instrumentów CIP skorzystało już prawie sześć tysięcy polskich mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców, w tym nowopowstałe firmy. Warto także podkreślić że gwarancje CIP są aktualnie jedynymi bezpłatnymi i zwolnionymi (także za sprawą inicjatywy i aktywności KPK), z reżimu pomocy publicznej instrumentami poręczeniowo-gwarancyjnymi w Polsce, zaś Komisja Europejska przedłużyła możliwość kontraktowania tych instrumentów przez pośredników finansowych w EFI do października 2014r. Dowodem kompetencji kadry KPK jest także skuteczne wsparcie polskich instytucji w sięgnięciu po instrumenty innych programów unijnych „PROGRESS” (obszar polityki społecznej i pracy) i „7 Programu ramowego” (RSI) (obszar b+r i innowacji). W efekcie tych działań banki uruchomiły preferencyjną ofertę kredytową (dla start up i innowacyjnych) w wysokości prawie 800 mln złotych. 

- Pragniemy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, z którymi współpracowaliśmy i które przyczyniły się realnie do sukcesu tego programu w Polsce. Mamy nadzieję, że wesprą one nas także w działaniach w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, gdzie takich programów, ale i szans i wyzwań będzie więcej- powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Krajowy Punkt Kontaktowy, w ciągu kilku ostatnich lat działalności bardzo dobrze poznał model biznesowy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w Luksemburgu (kluczowej instytucji unijnej dla instrumentów zwrotnych programów ramowych), zbudował partnerskie relacje z tą instytucją, jak również doskonale współpracuje z dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej (ds. ekonomiczno finansowych i ds. przedsiębiorstw i przemysłu), odpowiedzialnymi za realizację programu, a także z krajowymi instytucjami (np. NBP, KNF, UOKiK), mającymi wpływ na efektywne wdrożenie nowych instrumentów finansowych w Polsce. Do pracy w KPK zrekrutowano wysokokwalifikowanych fachowców, praktyków i ekspertów rynku finansowego, w tym doświadczonych w środowisku międzynarodowym. Umożliwia to szybką i fachową komunikację z regulatorami i z rynkiem- tak finansowym, jak 
i z grupą docelową ww. programów. KPK przygotowywał,  wspierał i wspiera wszystkich polskich pośredników finansowych w ramach programu CIP, ciesząc się zaufaniem tych instytucji i wieloletnimi relacjami.  

Dodatkowo w nadchodzącym roku, nadrzędnym zadaniem KPK będzie przygotowanie polskiego rynku do nowego programu ramowego- Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorców i małych i średnich przedsiębiorców na lata 2014-2020 (COSME).  Ocenia się, że pierwsze polskie instytucje finansowe mogłyby zawrzeć umowy już w drugiej połowie 2014r. i uruchomić akcję finansową dla MŚP z początkiem 2015r. Pomoc KPK  w tym zakresie może mieć niebagatelne znaczenie dla krajowych instytucji finansowych starających się o dodatkowe gwarancje lub regwarancje inwestycyjne, w tym dla operatorów instrumentów zwrotnych w ramach krajowych programów polityki spójności 2014-2020. Możliwości te- jako wyzwanie i szansa dla naszego rynku finansowego- wynikają z projektów nowych rozporządzeń unijnych, umożliwiających łączenie instrumentów unijnych.  

- Dla nas dzisiejsze spotkanie i koniec 2013r. to tylko „przystanek”, miłe i pełne satysfakcji podsumowanie ciężkiej pracy, jaką wykonaliśmy w ostatnich latach dla naszej gospodarki. Ale nie jest to koniec misji. Od stycznia ruszamy z nowym programem dla przedsiębiorców (COSME) i mamy nadzieję, że pierwsze polskie umowy zostaną zawarte już w przyszłym roku- powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji na lata 2007-2013 (CIP)-Instrumenty Finansowe dla MŚP. 


Podsumowując- programy ramowe, często nie tak medialne i rozreklamowane jak programy polityki spójności czy WPR,  oznaczają jednak dla polskiej gospodarki, dla polskich  przedsiębiorców dodatkowe środki na rozwój. Będą one szczególnie cenne dla małych 
i średnich firm w tzw. okresie przejściowym (2014-2015), tj. braku środków z programów krajowych 2007-2013 i oczekiwania na pełne uruchomienie nowych programów w ramach polityk spójności, rolnej czy rybackiej. Polska partycypuje w kosztach programów ramowych, w ramach składki do budżetu UE i wydaje się, że naturalnym dążeniem jest maksymalne wykorzystanie tych programów przez polskich podatników i rozwój polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie „powrót” środków, do budżetu krajowego. 


WIĘCEJ INFORMACJI O KPK CIP INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP: WWW.CIP.GOV.PL 
WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYM PROGRAMIE COSME 2014-2020: WWW.COSME.INFO.PL 
KONTAKT: KPKCIP@ZBP.PL , TEL.: +48/22 696 64 97.

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP

Podsumowanie działalności KPK CIP/ZBP